Още статии ...

Защо климатикът е най-ефективното средство за отопление?

Климатик за отопление е най-ефективното и икономически изгодно средство

Съдържание

Защо да изберете климатик за отоплениеЕнергетиката е жизненоважен отрасъл за всяка държава. Тя осигурява енергия за отопление, осветление, транспорт, производство и други дейности. Без енергията, ние ще се върнем в каменната ера.

Токът е най-консумираният продукт от енергетиката от битовите потребители. Въпреки че цената му подлежеше на регулиране, то съвсем скоро той ще премине на свободния пазар. Това означава, че цените на тока ще се определят от търсенето и предлагането, което ще доведе до повишаване.

България има умерен климат, но има дълъг отоплителен сезон – 5 от 12 месеца. Това е значителна част от годината, през която хората трябва да плащат за отопление.

Затова е важно да се направи правилно сметката за това кой метод на отопление е най-икономичен. Най-популярните методи в България са централното отопление, отоплението на газ и отоплението на ток.

За да сравним тези методи, ще приравним енергията от различните източници в киловатчаси.

Да започваме!

Централно отопление (Парно) – обяснение, плюсове и минуси

Отопление на Парно ценаЦентралното отопление беше създадено с оригиналната цел да бъде икономично и достъпно за всички. Това се случи по време на едно регулирано енергийно пазарно състояние, в Съветския съюз, където цените на енергоносителите бяха изцяло контролирани от правителството, а концепцията за свободен пазар беше забранена.

В наши дни обаче нещата се промениха. Системата за централно парно работи по следния начин: централната топлофикация закупува природен газ на цена от 240 лева за мегаватчас към текущата дата. Това прави около 0,24 лева за киловатчас, но тази цифра не включва заплатите на персонала, разходите за електроенергия на централата, поддръжката на системата и преносната мрежа, ДДС и печалбата на доставчика. Съгласно официалните изчисления на енергийната компания, след добавянето на тези фактори цената на киловатчас се увеличава до 0,45 лева.

Централната топлофикация изгаря газа, за да нагрее вода и я транспортира до вашата сграда. Въпреки това, ако анализираме детайлно фактурата, която получаваме от топлофикацията, ще забележим, че тя включва 50% загуби само при подгряването на водата. Това означава, че на изхода на централата ние плащаме 1 киловатчас на цена от 0,67 лева. През пътя до вашата сграда водата минава през множество тръби, разпределителни станции, абонатни станции и още тръби, достигайки вашите радиатори. По целия този път системата на топлофикацията включва още 50% загуби, така че във вашия радиатор 1 киловатчас струва 0,99 лева. Тази стойност, 0,99 лева за 1 киловатчас централно отопление, трябва да запомните!

ПЛЮСОВЕ на Централната Топлофикация

+ отоплението с радиатори се характеризира с това, че е лъчисто и безшумно. В тази система няма завихряния на въздуха, а топлината се усеща приятно върху кожата.

МИНУСИ на Централната Топлофикация

Регулирането на отоплението с радиатори става ръчно, тъй като външната температура се изменя през денонощието, и в различните часове на деня и нощта се изисква различно количество топлина. Тъй като системите за централно отопление обикновено не са оборудвани с автоматични устройства за регулиране (като например термостати), често се случва да претопляте вашето жилище с излишна енергия, която фактически не ви е необходима, но все пак плащате за нея.

Отопление на Газ – природен газ (метан) и нефтен газ (пропан / бутан)

Отопление на Природен Газ / Метан – индивидуална квота

Отопление на газ метан, котле за отопление, газово котлеОтоплението с природен газ у дома функционира по същия начин като централното парно отопление, но с някои разлики. Тук няма централна топлофикация или топлопреносна мрежа. Това означава, че газът достига директно до вашия дом и плащате само за това, което консумирате, без да изпитвате загуби от енергийни компании. Обаче цената на киловатчас не е 0,24 лева, както при централната топлофикация, поради факта, че крайният потребител е малък и не разполага с предварително заявена квота, което увеличава цената. Тук се добавят и разходи като наем на газомер, отчети от специализирано дружество, пренос на газ до дома и други. Грубата оценка е, че метанът достига до вашия дом на цена около 0,40 лева за киловатчас.

За да преобразувате газа в топлина, трябва да инсталирате система за топлопренос, включваща радиатори и газов котел във вашия дом или къща, ако такава вече няма. Това е инвестиция, която може да струва около 10 000 лева за 100 квадратни метра. Газовите котли имат по-малки топлинни загуби в сравнение с централното парно, които приблизително се усредняват на 25%. Това означава, че 1 киловатчас топлина, предоставен от радиаторите ви, ще струва приблизително 0,50 лева, което е два пъти по-евтино от централната топлофикация.

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с газ-метан

+ Подобно на централното парно отопление с радиатори, този вид отопление също се характеризира с това, че е лъчисто и безшумно. В тази система няма завихряния на въздуха, и топлината се усеща приятно върху кожата.

+ налягането на газа по тръбата е гарантирано

+ за разлика от централната топлофикация, в тази система обаче е инсталиран термостат, който ви позволява да регулирате топлината. Този термостат ви помага да намалите излишното затопляне и да оптимизирате разходите си за отопление.

+ топлозагубите са много по-малко

МИНУСИ на Отоплението с газ-метан

цената пряко зависи от настроенията на доставчика и световната борса

тръбата е една – нямате избор освен ползваш или не ползваш 

Отопление с Пропан бутан

 

Отопление с пропан бутанНа пазара за отоплителни уреди има обширен избор от газови отоплителни устройства, работещи на пропан-бутан. Този избор включва модели с различни характеристики, като газови печки с директно или индиректно изгаряне, с вентилатори или без тях, както и газови котли, аналогични на тези, които се използват за природен газ или метан. Така че наистина имате голямо многообразие от опции за отопление, съобразено с вашите нужди и предпочитания.

Когато става въпрос за цената на пропан-бутан на битово ниво, към настоящата дата цената на газа се установява на 2,40 лева за килограм. Един килограм пропан-бутан съдържа около 13,7 киловатчаса енергия, което означава, че цената на киловатчас е приблизително 0,18 лева. Изгаряйки 1 киловатчас газ, получавате 1 киловатчас топлина, като загубите са минимални и се считат за незначителни. Този факт прави пропан-бутан още по-привлекателен източник на отопление.

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с Пропан бутан

+ почти няма загуби или те са близки до нула

+ Има възможност да избирате между различни доставчици на газ, като цените им могат да варират, въпреки че разликите обикновено са много малки. Този избор ви предоставя възможност да сравнявате цените и условията на различните доставчици и да изберете този, който най-добре отговаря на вашите нужди и предпочитания за доставка на газ за отопление.

+ Не се изисква да плащате наем за газомер или заплати на топлинни счетоводители.

МИНУСИ на Отоплението с Нефтен газ

горенето се извършва директно в помещението, като кислородът действа като катализатор. Това обаче налага често проветряване на помещението.

използването на газови печки за отопление може да предизвика събиране на влага и образуване на кондензация, което по време със студени месеци може да доведе до проблеми с мухъл във вътрешните помещения

бутилките с газ (пропан-бутан) са тежки, изчерпват се бързо и изискват постоянно презареждане

налягането в бутилката с газ зависи от околната температура и намалява постепенно с изчерпването на газа в нея.

Отопление на Ток

В момента отоплението на ток в България остава евтиино и икономично, тъй като този вид електроенергия все още е на регулирания пазар за битови потребители. Но товао ще се промени съвсем скоро и той ще излезе на свободния пазар, което ще повиши цената му значително. Ето защо е важно да сме готови за тази промяна.

Към днешна дата, средната цена на 1 киловатчас електроенергия в България е 0,20 лева (без да включваме нощната и дневната тарифа, тъй като отоплението за битови нужди обикновено е активно през целия ден).

Отопление с Електрически печки

Отопление с Електрически печки, отопление с духалки

Отоплението с електричество, подобно на отоплението с газ пропан-бутан, осигурява енергия точно в съответствие с вашите нужди – 1 киловатчас ток се превръща в 1 киловатчас топлина. Загубите са минимални и не се вземат предвид в настоящото изследване.

Потенциални икономии може да постигнете чрез използването на така наречените акумулиращи печки. Те събират топлината по време на нощните часове, когато тарифата за електроенергия е по-ниска, и я отдават през деня, когато тарифата е по-висока и печката е изключена от мрежата. Този процес позволява на топлината да бъде използвана по-ефективно и ефективно използва електроенергията. Но важно е да се отбележи, че получавате точно толкова топлина, колкото сте консумирали, независимо от времето на денонощието. С други думи, 1 киловатчас електроенергия се превръща в 1 киловатчас топлина на цена от 0,20 лева.

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с електрически печки

+ получавате това, което консумирате

+ можете да избирате измежду разнообразие от “духалки”, включително такива без вентилатор, с термостат или без него. Изборът на пазара е обширен, а инвестицията в такива отоплителни уреди е изключително икономична.

МИНУСИ на Отоплението с електрически печки

използването на електрически “духалки” за отопление може да бъде несъвместимо с големи помещения, особено ако нямате достатъчна мощност, предоставена от енергийната компания. В такива случаи може да се наложи да осигурите допълнителна електрическа мощност, за да гарантирате ефективното отопление на по-големите пространства

ако вашата електрическа инсталация е стара и несъвременна, съществува риск от предизвикване на пожар 

отоплението с електрически нагреватели може да увеличи реактивната енергия и, съответно, разходите за електроенергия.

Отопление с Климатици

Отопление с климатици, климатик за отоплениеОтоплението с климатици е ефективно, защото използва електроенергията само за задвижването на компресора и вентилаторите. Топлината се прехвърля чрез процеса на изпаряване и кондензация на фреон. През зимата, климатиците използват този процес, за да предоставят топлина в помещението, а през лятото – за охлаждане.

Енергийният етикет на климатиците често включва два параметъра – SCOP и SEER. Те изразяват коефициентите на трансформация, т.е., колко топлинна енергия получавате за всяка консумирана единица електроенергия. Масовите инверторни климатици имат SCOP и SEER коефициенти, които обикновено са не по-малки от 4, което означава, че за 1 киловатчас електроенергия вие получавате 4 киловата топлина. Това прави средната цена на киловатчас около 0,05 лева.

Ако инвестирате в по-висок клас хиперинверторни климатици, можете дори да намалите този разход, тъй като техните коефициенти стигат до 9+. Това обяснява защо отоплението с климатици е изключително икономично.

ПЛЮСОВЕ на Отоплението с Климатици

+ отоплението с климатици представлява най-икономичния вариант сред всички налични и в дългосрочен план може да ви спести значителни суми пари

+ климатиците могат да покачват или понижават температурата бързо, благодарение на големия дебит на въздуха, който те предоставят. Този бърз контрол на температурата ги прави ефективни в охлаждането или отоплението на помещенията

+ климатиците са също така способни да регулират температурата в помещението с голяма прецизност, което предоставя комфорт и ефективно отопление или охлаждане

+ климатиците обикновено са оборудвани с филтрираща система за въздух, която помага за почистване и подобряване на качеството на въздуха в помещението. Тази система може да задържа прах, алергени и други замърсители, като предоставя по-чист и здравословен въздух за вас и вашето семейство.

+ климатиците могат да бъдат използвани не само за отопление и охлаждане, но и като обезвлажнители. Това прави климатиците много универсални и предоставя три функции в едно устройство, което може да бъде икономично и практично решение за отопление и охлаждане на помещенията.

МИНУСИ на Отоплението с Климатици

Шумът, произвеждан от климатиците, може да варира значително в зависимост от модела и ценовия клас. Някои модели могат да предизвикат неприятен шум, особено от завихряния на въздуха, но това зависи от конкретната марка и модел на климатика. В по-високите ценови класове често се предлагат по-тихи и по-ефективни уреди, които намаляват шума и осигуряват по-комфортна среда в помещението.

Ако вече сте убедени, че отоплението с климатици е за Вас, може да прочетете как да изберете климатик тук -> Как да изберем климатик, който да отговаря на нуждите ни?

Или да се свържете с нас за безплатна консултация и оглед още днес!

Д енд Д Клима предлага 100% безплатен оглед преди покупка на климатик:

  • ще получите наистина професионална консултация
  • ще ви спестим десетки часове в проучване на марки и модели
  • ще ви спестим вероятността да направите грешния избор
  • без обвързване с покупка