Защита на Личните данни

Политика за поверителност на личните данни и бисквитки

Настоящата Политика за поверителност на личните данни и бисквитки („Политика“) описва начина, по който ние, DDclima.BG, събираме, използваме и защитаваме информацията, която получаваме от потребителите на нашия уебсайт. Ние сме ангажирани със защитата на вашата лична информация и спазването на всички приложими закони относно защитата на личните данни, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR).

### Каква информация ние събираме

При използването на нашия уебсайт можем да събираме следните видове информация:

1. **Лична информация:** Това включва вашето име, адрес, електронна поща и друга идентификационна информация, която ни предоставяте доброволно чрез формуляри на уебсайта или чрез други средства на връзка с нас.

2. **Информация за употребата:** Ние можем да събираме информация за начина, по който използвате нашия уебсайт, включително данни за трафика, лог файлове и други комуникационни данни.

3. **Информация от бисквитки:** Нашите бисквитки събират информация за вашия избор и предпочитания и ни позволяват да ви предоставяме персонализирано преживяване на уебсайта. Моля, прочетете нашата Политика за бисквитки за повече информация относно тяхното използване.

### Как използваме информацията

Ние използваме събраната информация за следните цели:

1. **За осигуряване на услугите, които предоставяме:** Вашата информация ни помага да ви предоставяме услугите и продуктите, които сте заявили.

2. **За подобряване на нашите услуги:** Анализираме информацията, събрана чрез бисквитки и други аналитични инструменти, за да подобрим функционалността и съдържанието на нашия уебсайт.

3. **За комуникация с вас:** Използваме вашата контактна информация, за да отговаряме на вашите запитвания, коментари и въпроси.

### Споделяне на информация

Ние няма да споделяме вашата лична информация с трети страни, освен ако не получим вашето изрично съгласие или ако това е изисквано от закона.

### Сигурност

Ние прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на вашата лична информация от неправомерен достъп, разкриване, промяна или унищожение.

### Ваши права

Съгласно GDPR, вие имате определени права относно вашата лична информация, включително право на достъп, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването и преносимост на данните. Можете да упражните тези права, като се свържете с нас чрез нашата контактна форма.

### Промени в Политиката

Ние можем да актуализираме настоящата Политика от време на време, като публикуваме нова версия на уебсайта. Моля, редовно проверявайте страницата за актуализации.

### Контакти

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или обработването на вашата лична информация, моля, свържете се с нас по удобен за Вас начин чрез бутона контакти.

Дата на влизане в сила: 1.10.2023 г.

Д енд Д Трейд © 2023. Всички права запазени.