Рекламация на Стока

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА

Клиентите имат право да предявят рекламации по отношение на закупените стоки, при условията посочени по-долу, след като стоката бъде получена и платена:

  • Ако продуктът пристигне със скрит дефект, клиентът може да предяви рекламация в рамките на 48 часа след получаването му.
  • Ако стоката пристигне с транспортен дефект при клиента, това трябва да бъде установено в присъствието на куриера.
  • В случай че не са спазени условията по чл. 52 от Закона за защита на потребителите.
  • Ако има несъответствие между поръчаната и получената стока, клиентът има възможност да върне продукта/продуктите, при спазване на посочените тук правила и условия.

* транспортните разходи в този случай са за сметка на фирмата, когато се установят скрити фабрични дефекти.

При плащане с дебитна/кредитна карта, възстановяването на платените суми за този тип услуга се осъществява чрез кредитна транзакция обратно към същата картата, с която е било извършено плащането.